Home » Swabhav - Vibhav by Anand Nadkarni
Swabhav - Vibhav Anand Nadkarni

Swabhav - Vibhav

Anand Nadkarni

Published October 2000
ISBN :
179 pages
Enter the sum

 About the Book 

माणूस महणून जगताना, दारात येणारया दिवसाची, जुनी-नवी आवहाने पेलताना... नातयागोतयांचया कललोळात, सवतःशी नातं शोधताना... जबाबदारयाचया जंजाळात, थकला शरवास घेताना... मनावर हवा ताजा शिडकावा, विवेकनिषठ विचारांचा.विचार-भावना-वरतन या `विभाव’तरयीतून बनणारया सMoreमाणूस म्हणून जगताना, दारात येणार्‍या दिवसाची, जुनी-नवी आव्हाने पेलताना... नात्यागोत्यांच्या कल्लोळात, स्वतःशी नातं शोधताना... जबाबदार्‍याच्या जंजाळात, थकला श्र्वास घेताना... मनावर हवा ताजा शिडकावा, विवेकनिष्ठ विचारांचा.विचार-भावना-वर्तन या `विभाव’त्रयीतून बनणार्‍या स्वभावाच्या संगती-विसंगती तसेच मर्मस्थाने, सौंदर्यस्थळे यांचा मनोज्ञ प्रवास...मनोविकासतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांच्या लेखणीतून उतरलेले नव्या शतकासाठी, मनाचे टॉनिक स्वभाव-विभाव